ارسال شکایات

همه دوستان و کاربران و اعضای محترم کالا ساتان میتوانند . کلیه مشکلات و شکایات خود را از طریق 

ارسال پیامک به شماره :09216763875 و یا تماس تلفنی با همین شماره : 09216763875 و یا

ارسال ایمیل به آدرس : info@kalasatan.ir  , و یا ایمیل : kalasatan1420@gmail.com با کالا

ساتان در میان گذاشته و از از پاسخ دهی کالاساتان اطمینان کامل داشته باشید . 

 

                                         با کمال تشکر

                               مدیریت وب سایت کالا ساتان